Yönetim Politikası

HAKPAR Kalıp ve İmalat, müşterilerinin, çalışanlarının ve tedarikçilerinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı amaçlayan, özünde öğrenme, yenilikçilik ve sürekli iyileştirme anlayışını benimsemiş bir firmadır.

Bu kapsamda HAKPAR Kalıp ve İmalat olarak; Müşteri beklentilerini ve geri bildirimlerini izler, müşteri memnuniyetini artırmak için süreçlerimizi sürekli iyileştiririz. Yenilikçilik anlayışımız ile dünyadaki gelişmeleri izler, hizmet kalitemizi arttırırız.

Katılımcı yönetim anlayışımızla çalışanlarımızın gelişimini destekler, başarılarını takdir eder, tüm potansiyellerini kullanabilecekleri ortamları sağlarız.

Gerek AR-GE gerek Üretim gerekse Satış Sonrası Destek olmak üzere her alanda etkinliğimizi ve verimliliğimizi arttırma politikaları izleriz.

Uzun süreli işbirlikleri ile karşılıklı yarar sağlayan, tedarikçi ve alt yüklenicilerine de değer katan, kalıcı ve güvenilir ilişkiler kurarız.

Sektörle ilgili tüm yasal koşullara uyarak, gerek üretim gerek faaliyetlerimizdeki çevresel ve insan sağlığı ile ilgili risklerin etkilerini her zaman kontrol altına alırız.